Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

403

den eerste Augustus Anno 1(6)40 oudt sijnde 59 jaren ende A d a m vanderHorstis gestorven op den XX Ven Januarius int jaer ons Heeren 1642 oudt sijnde ... jaren.

(Wapens: in het midden een mannelijk en een vrouwelijk schild met uitgesleten wapens en er onder: Anno 1655. In de vier hoeken: L Van der Horst, drie baren; H. Winter, een

vierkant; III. Van , een loopende vogel naar rechts; IV.

Van , een punt.

476. Hier leit begraven PieterBiscop Willemsz. endestarf Ao. XVc ende XXX up allezielendach. Bidt voor die ziel.

Hier leit begraven (Seger) Pieterszoon Bisschop.

C. P. B. (Een handmerk.)

(In elke hoek een uitgesleten wapen.)

477. Pieter Willemsz. Hontom starf den 10 December 16(4)5 oudt 76 jaren.

(Wapen: een band met drie ovalen er in en aan weerskanten een hondekop, de bovenste naar rechts en de onderste naar links.)

478. Hier leit begraven Cornelis Hugez. Besemer, in sijn

leven burgemeester deser stede, starf opten Juni anno 1567

ende Adriana Ewoutsdr., zijn huysvrou, die starf den 12en Novêmbris 1574.

(Wapens: I. C. H. met een handmerk; II. drie balken (Van der Horst).

479. Wapen: een burcht met een anker in de poort (Van Walenburch).

480. Hier legd begraeven Mejuffrouw Beliana van Braam oud 75 jaeren en 6 maanden overleeden den 4 Augustus 1746 en begraven den 9 dito.

Hier legd begraeven de heer Johan van Campen oud 79 jaeren en 24 daegen overleeden den 1 July 1748 en begraven den 5 dito.

481. Wapens uitgehakt; schildhouder van het vrouwelijk schild een klimmende hazewind, die van het mannelijk schild is uitgesleten.

482. Hier leggen begraven Catharina de Langhe huysvrouwe van Adrian van der Tocq die sterf den 5 Julius anno 1635.

Sluiten