Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

404

Ende Adriaen van der Tocq sterft den 30 December 1661 oud 76 jaren, geweest 49 jaren boeckhouder van d'Oost Indische Compie.

(Wapens uitgehakt, met-meerminnen als schildhouders.)

483. Hier leit begraven Pieter

Een handmerk en de letters P. (of D.) M.

484. Hier leit begraven Adriaen Ewouts Prins is gestorven den 26 Januarius anno 16.. oudt sijnde 44 jaaren ende C o r n e 1 i s Ewouts Prins is gestorven (6) November 1654 oud sijnde 6. jaaren ende (Anthony) Claes (van Akerts) is gestorven op den 22 October anno 1666 oud sijnde 78 jaaren.

(Wapens uitgesleten; helmteeken een vogel.)

485. B. H. (Een handmerk.)

486. Hier leit begraven Maria Gerrits de huisvrou van Pieter Jansen Cachiopin oudt 42 jaren, sterf op den 1 Februarii anno 1627.

Hier leit begraven Pieter Jansz. Cachiopijn starf op den I2en Februarii anno 1631 oudt sijnde 64 jaren.

Hier leit begraven Jacob Muiiers oudt 47 jaeren sterf den 3 September Anno 1646.

Hier leit begraven Jan Muiiers sterf den 11 Februari 1648 oudt 50 jaeren.

(Wapens uitgesleten.)

487. (Hier leit begraven) Cappetein Willem Doot geschoten den 10 Augustus Anno oud 44 jaeren.

(Wapenschild met de letters E. G.)

488. Hier leit begraven Ermtgen Dircxd. huysvrou van Gillis Joosten 1621.

Hier leit begraven Cornelis Wassenaer sterf den (l)6en Jannewary anno 1639 oudt 38 jaren.

Hier leit begraven Aernt (V)onck is gestorven op den ... October anno 1652 oudt sijnde 37 jaren.

489. (Hier leit) begraven Petronella Teresia Volgaerts gewesene huysvrou van Bartholomeus van den Brande oud 46 jaren gestorven den 12 October 1703.

(Wapen uitgesleten; helmteeken een vlucht.)

Sluiten