Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

406

Hier leit begraven Janjan(se) ho(op)maker starf in September 1594.

Hier leit begraven Christina Bras huisvrou van Jan Jansz. hoopmaker starf den 18 April in 't jae(r) ons Heeren ano. 1581 out 88 jaer.

(Joost) Jan(sen) Bras starf den 28 M(ey 1657) ende sijn huysvrou Neeltie (Ary)ens starf den 28 Jan(wary) 1664.

Bastyaentien Cornelis huysvrou (van) Jan Joosten Bras starf den 14 Juni

Jan Joosten Bras is in den Heerege(rust)den 27May 1670.

Hier leyt be(graven) Cornelis Bras starf den 23(Mey 1678) out sijnde 37 jaer. Hier leit b(egraven) Gillis van Vliet (in sijn) leven (man van) Cornelia Bras storf den 14 A(pril 1701) out 57 jaar.

Noch leit hier begraven Cornelia Bras in haar leven weduwe van Gillis van Vliet starf den 27 (Maart) 1706 oud zinde 68 jaaren.

(Een handmerk.)

In het Noordpand.

498. Hier leit begraven Gerrit Corstiaensz. van Willigen sterf den (23 Octo)ber 163(6) out sijnde 83 jaren.

Hier leit begraven Susannetgè Gerrits van Willigen is gestorven den 24 April Anno 1642 out sijnde 49 jaeren. (Wapen uitgehakt.)

499. Hier leit begraven Jan (Jac)obsz. Grijp (ende) is(ge)storven op den ? ou(dt) sijnde 78 jaeren en (sijn) huisvrou

500. Hier leit begraven

«Hier leit begraven MariaLodewijckxde huisvrou van Johan de Colonia is gestorven den 15en October anno 1638.

(Wapens: een dubbel stel mannelijke en vrouwelijke schilden, waaronder een banderol. Van het eene is alles uitgesleten, het andere heeft op het mannelijk schild een ster (6) met een kroon er boven, en het vrouwelijk schild is gevierendeeld: I. twee gekruiste weerhaken; II. drie Bourbonsche lelies; III. onduidelijk figuur; IV. een dier (varken ?) naar links met drie Bourbonsche lelies er boven.)

In de banderol: Johan de Colonia.

Sluiten