Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

407

501. Hier leit begraven Jan Ariensz. van der Duyn bleicker ende is gestorven op den ... October Anno 1630.

(Wapen: een boom met aan weerszijden en er onder de naam van den lateren eigenaar van het graf J. C. Vichter.)

502. Hier leit begraven Doen Symonz. Papa, Raedt ende Vroetschap der stad Rotterdam ende starf op den 3 September anno 1610.

Hier leit begraven Maritgen Andriesdr. Cleywegh weduwe van Doen Simonsz. oud 81 jaer starf op den 15 November anno 1623.

(Wapen: een klimmende griffioen naar rechts.)

503. Cornelis Verwey.

(In het midden met helm en helmteeken (een pompeblad) een wapen: doorsneden: twee pompebladen boven en een ster (8) beneden.

In de vier hoeken de wapens, waarvan er twee zijn uitgesleten: beneden rechts: drie pompebladen (2 en 1), boven links: gedeeld, 1 drie balken, 2. een band.

In den rechter bovenhoek het jaartal 1558.)

504. Hier leydt begraven Jan van Engele overleden den 29 October 1717 oudt sijnde 57 jaren.

505. Hier leit begraven Susanna Michielsdr. de huisvrou van (Pauls) Jansz. van At(ten) is gestorven Hen (dach van) Mey anno 16(2)1.

506. Pieter Claesz. Harinckooper. (Wapen uitgesleten.)

507 sterf den XI July ende heer Ariaen Lauwez.

sterf den IIII Jujy ende A1 b

Hier leit begraven Symon Matijssoon stierman; hij starf opten 15 dagh in Augusty ano. 1588 ende sijn huisyrou Leen Fransen sterf den 21 Desember Anno 1596.

(Een spoel, een handmerk en een mes tusschen de letters L. S. T. F.)

508. Den 26 Januari 1604 Aefge Pieters sijn huysvrou Anno 1603.

Sluiten