Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

409

516. Twee wapens uitgesleten.

517. (Hier leit) begraven Jan Gijsberecht in sijn leven

onderschout van de stede Rotterdam sterf op den Januari

Anno 1613 oudt sijnde (omtrent) 50 jaren.

Met de afbeelding van een ridder in harnas; boven in een banderol: Bidt voer die ziele, en beneden het handmerk met de letters J. G. P. en ... B.

518. Wapen: gedeeld: rechts een adelaar, links een zwemmende eend naar rechts.

519. Hier leggen begraven Pieter Simonsz. Cowael doctor

in beyde rechten ende Bar Cornelis sijn huisvrouw

beyde gestorven den 7 September Anno 161(0).

Ende Grietgen Cornelis Kividtsd. de huysvrou van Simon Pietersz. Couwael oudt-burgemeester deser stede is gestorven op den 7 Septembris Anno 1620.

Met Huybrecht Barentsz. Hooghewerf is gestorven op den 19en Novêmbris Anno 1634.

Met Wilmpien Symonsz. Couwael huysvrou van HuybrechtBarentsen Hooghewerf sterf den 19en Juü anno 1646.

(Wapen: Couwael, een zwemmende eend naar rechts.)

520. Hier leit begraven Cornelys Hobbisz. van der Meer

ende hij is gestorven Hier leit begraven Ma chtelt Huigen

starf Ao. XVc XXX11 der XV dach in Septembri en

Hobbe starf Ao. XVc XLII den VIII Septembris.

Ende Grietgen Hobbe Hugenz. huysvrou was starf ao. XVc XXXV de XXVI decembris. Bidt voer die zielen.

ende Machtelt Cornelisdr. starf op Kersavont

anno 1606.

Hier leit begraven Symon Pietersz. Couwael oudt-borgermeester deser stede is gestorven op den 25en Septembris anno 1598.

Hier leit begraven Maertgen Adriaens jongedochter van Hoogeveen ende is gestorven op den vijfden Augustus Anno 1658.

(Wapens nagenoeg allen uitgesleten.)

Sluiten