Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

421

38. Hier leit begraven Alewijn Damen van Nydeck, is gestorven op den 27en Maerti Anno 1642 ende sijn huisvrou Annetgen Jans Tierens starf den (l)Oen Mei 1643.

(Wapen uitgehakt.)

39. Hier leit begraven Andries Willemz. Cantier is gestorven den 21 October 1675 out sijnde 77 jaren met sijn huysvrou Maertie Jans Pieck is gestorven den eersten December 1679 out sijnde 87 jaren.

(Wapens: I. eene naakte vrouw met loshangende haren, staande op een anker; II. drie vogels, 1 en 2.)

40. Hier leit begraven Eckbertus Stedum in sijn leven dienaer des Goddelijcken Woorts der Remonstrantse Gemeente is gestorven den 12en December Anno 1652 oudt sijnde 60 jaren.

(Een merk en onder het schild: Egbertus Stedum.)

41. Tonis Dirckxz. Metselaer.

42. Hier leyt begraven Catharina Sas oudt sijnde 56 jaer sterff den 12 Maert Ao. 1666 en Catharina Crackouw oudt sijnde 12 jaer overleden den 19 Maert Ao. 1666.

(Wapens: I. gedeeld: 1. een palm, 2. een dubbele arend; II. doorsneden: 1. een klimmende leeuw, 2. een sprinkhaan.) Jan Hendricksen Crack(ou).

43. Anna C. van Berkel. (Wapen uitgehakt.)

44. Hier leit begraven Jan Jacobsz. Stout en sterf den26en Februari 1646 out 27 jaer ende Eeuwitgen Baltensd. de huisvrou van Jacob Jansz. Stout starf den 7en Maert 1652 out 69 jaer ende Jacob Janse Stout sterft den 1 Juli .Anno 1655 out 76 jaren.

45. Hier leit begraven Mart e Jans de huisvrouwe van M a t h r s Dirckse van Griethuisen sterft den 20 October Anno 16(4)6 Hier leit begraven Mathijs Dircksz. Griethuisen sterf den 9 October Ao. 165(.).

(Wapen uitgehakt.) .

Sluiten