Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

423

57. Jacob Jansz. Moens. Monogram I. Mo.

58. Hier (leit begraven) Mae rtge Jansd. (van) Stee nhuisen is gestorven op den 15 November Ao. (16)39 out 25 jaeren.

Hier leit begraven Jan Dirckcz. van Steenhuisen is gestorven den eersten Mey Anno 1645 oudt sijnde 61 jaren.

Hier leit begraven Neeltjen Ariensd. de weduwe van jan Dirckxe van Steenhuisen gestorven den 14 Januari Anno 1647 oudt sijnde 57 jaren.

(Wapens uitgehakt.)

J. D. van Steenhuisen.

59. Jan Pietersz. Hollaer. (Wapen uitgehakt.)

60. Claes Verhelst.

(Wapens: I. een korenschoof; II. gedeeld door een verticale balk: 1. één posthoorn, 2. twee posthoorns paalsgewijze geplaatst.)

61. Hier leit begraven Mr. Bruno van Walenburch, in sijn leven doctor in beyde rechten, sterf op den VIHen Martii Ao. MVIc XXXVI ende Geertruydt de Lange Laurensd. huisvrouwe van Mr. Pieter van Walenburg, doctor in beyde rechten ende schepen dezer stede is gestorven den Vllen October anno 1641.

Hier leydt begraven Mr. Pieter van Walenburg, in sijn leven doctor in beyde de rechten ende schepen der stadt Rotterdam, sterft op Vllen November anno 1642, oudt sijnde 54 jaren.

(Wapen: Van Walenburch.)

62. H. J. B. (Een merk.)

63. Hier leit begraven Sara van der Lanen is gestorven op den (5)en October 16(4)2 out sijnde . 4 jaren.

64. Hier leit begraven (L)eendert Leendert(sen) de Jonghe sijn huisvrou Anna Leuven van Waddinghsveen sterf den lOen Februwari out sijnde 55 jaren.

Sluiten