Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

424

65. Hier leggen begraven Jan Laurensz. Lextebedde is gestorven op den 15en September Anno 1639 out sijnde. 1 jaren.

(Wapen uitgehakt.)

66. Wapen bijna uitgesleten: drie posthoorns en een figuur in het midden (Lextebedde?).

67. Hier leit begraven Maertgen Bartholomaeus weduwe van capiteyn Jacob Stevensz. van der Vlies alias Visser is gestorven op den 20en April anno 1640 oudt sijnde 71 jaren.

(In een merk: J. V. M. B.) (Wapen: een kookpot.)

68. Hier leyt begraven Pieter Jacopz. Duyfhuysen is gestorven den 22en September Ao. 1677 oudt sijnde 69 jaren.

(Wapen: een duiventil tusschen de letters J. D. en boven aan weerskanten nog een figuur.)

69. A. C. M. (Een merk.)

70. Hier leyt begraven Rokis Klasen van der Stel in zijn leven huystimmerman is gestorven op den 12en Februarius Anno 1668 out zijnde ontrent 63 jaren.

A. J. V. K.

71. Hier leit begraven Dirck Jansen van Steenhuisen jong(man) out sijnde 24 jaer(en) is gestorven den 27en September Anno 1649.

72. Hier leit begraven Maeiken Cornelis de huisvrou van Krijn Cornelisz. Ketelaer is gestorven den 22en Januari 1657 out sijnde 69 jaren.

Hier leit begraven Krijn Cornelisz. Ketelaer starf den Hen Decembris 1644 out 59 jaren.

(Wapen: een arm met een troffel in de hand en op den troffel een K.)

73. Hier leit begraven Maertgen Aeryens va(n) Leeuwen, de weduwe van Jan Cornelisz. uut de Ketel ende is gestorven den 26en January Anno 1642, out omtrent 70 jare(n).

Sluiten