Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

425

Hier leyt begraven (Corn)elis Dierckz. (Roska)m out sijnde 56 jaren is gestorven den 9en Augusti Anno 1652.

74. Wapen : een schaaf in een cartouche en een merk op het schild.

75. Een monogram M. G. B. V.; een suikerbrood.

76. Hier rust Maertgen Aerts wedue van Govert Segers is (gestorven) den (3)0 Aprili(s) Anno 16(4)9 ende (S)eger Goverse Vereist 56 jaren.

77. C. S. V. (Wapen: een zwaan.)

78. Hier leit begraven Hertoch winckel ende is gestorven op oudt sijnde 54 jaren.

(Wapen uitgehakt.)

Corstiaensz. van Hoesden len October Anno 1643

79. Hier leit begrave(n) Simon Cornelis van der Muelen in zijn leven huistimmerman ende is gestorven op den (20) September wesende Sondach vóórmiddach tusschen 10 ende half elven anno 164(3) oudt sijnde 70 jaren.

(Wapen uitgesleten.)

80. G. P. V. B.

81. Hier leit begraven d'Heer Raatsheer Mr. Philipsvanden Brand e in sijn leven gecommitteerde raedt ter Admiraliteyt deser stede van wegen Zeelant ende is gestorven op den 9en Julii anno 1642.

Item de Heer David van den Brande vaendrager van een compangnie te voet ende is gestorven op den len Meye anno 1642. D'Edele Welgeboren V(an) d(en) Brande graf. (Wapen: Van den Brande.) Mr. Philips van den Brande.

82. P. V.

83. Hier leit begraven Evert Wiggertsz. van (D)oorn is gestorven (9 December 1643) oud .. (jaer).

(Een merk.)

Sluiten