Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

426

84. Hier leydt begraven Geleyn Pietersen Onoff is inden Heere ontslapen den 6en November in 't jaer ons Heeren Ao. 1657 oudt sijnde 82 jaaren. Noch leydt hier begraven Aeltie Maertens overledehuisvrouwe van Gellijn Pietersen Onoff is in den Heeren ontslapen den 27en October in 't jaer ons Heere Ao. 1657 oud sijnde 78 jaaren.

(De naam van den man in een monogram of merk.)

85. ' Hier leit begraven Willem Joosten is gestorven den 30en Maart Anno 1644 oudt sijnde (47) jaren.

(Een merk in een ovaal.)

86. Hier leit begraven Franchois Kool out 75 jaren sterff den Hen Februaryus anno 1653.

(Een merk, vergezeld van de letters F. F. C)

87. Hier leit begraven Dirckgen Willemsd. is gestorven op den 3en October Anno 1642 oudt sijnde 77 jaren.

(G. P. met een merk.)

88. R. F. W. B.

89. Hier leit Heeltgen (Pieters Uuthoeck) de huisvro(u)

(van Rijck) Rijckensz speui(wachter) is (ge)storven den

(2)8 De(cember) anno 164(2) out sijnde .. (jaer).

90. J. P. Muller van Bredenburch. (Wapen: een dolfijn.)

91 rncijs Hendrick Ve..d...

(Wapen uitgesleten.)

92. Jan Dam(en) Cool. . (Wapen uitgesleten.)

93. Hier leyt begraven Willemtje Jansd. van der Hes overlede huysvrou van Willem van (der) Lanen (s)tirf den 22en Maart Ao. 166(6) out zijnde ontrent 67 jaren.

Hier leydt begraven Willem van der Lanen in zijn leven Meester steen- ende beeldhouwer stirf den 26en November Ao. 1667 oudt zijnde ontrent 66 jaren.

(Wapen uitgesleten.)

Sluiten