Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam. 428

106. Obijt den 21 Juny 1687, is hier begraven WillemArinSe Don(ck) out 8 jaren.

(Wapen uitgesleten.)

C. T. van Oostenrijck.

107. Hier leyt begraven Angeniesge Willems van Santen /ende is gestorven op den 6en September Ao. 1644 oudt sijnde

28 jaeren ende haer man Symon Samuelse Gruterus in sijn leven doctor in de medicinen is gestorven op den 6 Maert Ao. 1649 oudt sijnde 43 jaeren.

(Wapen gevierendeeld: I. een kandelaar voor drie kaarsen; II. een druif ?; III. drie bollen (2 en 1); IV. geruit.)

108. W. van Zon.-Geelkuers. (Wapens uitgesleten.)

109. Cornelis Rees 1720.

110. Hier leit (be)graven Leentgen (Ad)riaensd. van der Fuic(k) huisvrou van Jan Jansz. van 't Middellant is gestorven 29 November 16(4)2 oudt 51 jaer.

(Wapen uitgehakt.)

111. Ci git un gentilhomme russe André de Belouha Kohanoosky Né en Ukraine a Poltava le 10/22 Fevrier 1805 Décédé a Rotterdam le 1/13 Juin 1829.

P. Roosing fecit.

112. Hier leit begraven Jan Jansz. Ritterszen is gestorven op den 2 Juni 1642.

113. Hier rust jofvrouw Anna de Wijn weduwe van de E. Heer Johan van Broeckon was in sijn leven governeur in Indie over Ternaten sterft den 10 July 1642 oudt 51 jaren.

(Wapen: drie vogels, 2 en 1.) D. Wijn.

114. Hier leidt begraven Sara Vlaming de huisvrouw van • Daniël de Stoppelaer sterf den 26 November Ao. 1654.

(Wapen uitgehakt.)

D. de Stoppelae(r).

Sluiten