Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

431

134. Hier leit begraven Aeryaentje Cornelis de huisvrou van Job Joosten is gestorven den 4en Junius Anno 1646 oudt sijnde 35 jaren.

(Een merk tusschen de letters J. J.)

135. Hier leit begraven Lendert Jansen Leneman. (Een merk.)

136. Hier leit begraven Clara Qerritsd. weduwe van Jan Joppen Koopmans. Starff den 25enJulyAo. 1644out62jaren.

137. M. M. V. R. (Een merk.)

138. Hier leit begraven Adriaen Mighiels, wijnkooper,starff den 17en February Ao. 1656 out sijnde 57 jaren.

(Wapen uitgehakt.)

139. Hier leit begraven Claes Maertens(Block) is gestorven den (19) April Anno 164(3) oudt sijnde 65 jaren.

(Wapen uitgehakt.) J. M. Bloc(k).

140. (J)eronimus Walvi(s). (Wapen uitgehakt.)

141. (Hier leyt) begraven dëerbare ende (d)euchtsame B (a) r b a r e van Gangelt gewesen huisvrou van Wilhel(m) Kockartz, is Godtsalig gestorven op den 12 September Anno 1646.

(Wapens uitgehakt.)

142. Hier leyt begraven Anna van Welsenes huysvrouwe van Jan Eeckhout, sterft den lOden Septembris 1661, out sijnde 27 jaren.

(Wapen uitgesleten.)

143. Hier leyt begraven (Ge)rret Maertensen (Kon)inck in sijn leven (M)eester timmerman oudt sijnde 41 jaren gestorven den 15 Augustus anno 1....

(Een merk met de letters G. M. K.)

144. J. P. S.

145. Hier leydt begraven Pieter Clemense Kirber(g) in sijn leven mes(se)maecker in De gekroonde A. B. C. woonende op de

Sluiten