Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

432

Nieuwe Mart oud sijnde 66 jaren is gestorven den 21 Maert Anno 1669.

146. J. P. S. - C. L. V. M. (Een merk in een schild.)

147. Hier leydt begraven Grietie Roelants, de huysvrouwe van Egbert Lambrechsen Burchuysen is gestorven den 19en Februwaery Anno 1661 oudt sijnde 36 jaare.

148. Isaack Barensen Vroombroock.

149. G. van den Bos. (Wapen uitgehakt.)

150. Pieter Adriaensen van Overvelt.

151. Dese sarck ende dit graft hoort toe J acobus van Gouders. Hier leydt begraeven Hendrina Haaselaer de huysvrou van

jacobus van Gouders gestorven den 6 December in 't jaer 1661 out sijnde ontrent 19 jaeren.

152. Hier leyt begraven Adryaen Vereist in sijn leven geweest schoudt deser stadt Rotterdam gestorven op den 15en December oudt sijnde 36 jaaren Ao. 1666.

153. Rustplaats van Gerrit Muyser gestorven den 2(3) in Loumaand 1683 en sijn huisvrou Maria Snel gestorven den 25 Febr. 1701.

154. C. v. B. Dit graf hoort toe Cornelis van Biessum. (Een merk in een schild, hangende aan een boomtak.)

155. De Grafstede van Elisabeth Wagens.

156. Hier leit begraven Stuffel Adriaensz. den Uul stierman ende starf den 12 Mey Anno 1611.

Hier leit begraven (Frans) Adriaensz. den Uul ende starf den 20 Meie anno 1616.

Hier leit begraven Jan Adryaensz. den Uul ende sterf den 3 October Anno 1622.

157. Piasier.

(Een merk, vergezeld van de letters C W.)

Sluiten