Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Rozenburg.

(Dorp Blankenburg.)

Boven den ingang leest men op een hardsteen: De eerste steen van dezen toren gelegd door

Leendert Reeser, in bijzijn van de Edel Achtb. Heeren L. D. J. Reeser, burgemeester, K. Kleywegt en A. Quak assessoren A. van Marion, K. Barendregt D. A. Noordam leden. W. Richter secretaris van den gemeenteraad van Rozenburg den 16 July 1839.

Boven de consistoriekamer op een steen:

De eerste steen der Konsistorie is gelegd door Johannes Eliza Steenbakker Morilyon Loysen in bijzijn des Kerkeraads P. Morilyon Loysen president, A. van Marion, Q. Riede, J. van der Vlugt en J. Marsman den 16 July 1839.

Als stoep dient een steen, waarop:

De eerste steen bij de vergrooting der kerk is gelegd door Bruin Noordam Az. - in bijzijn van H. H. Kerkvoogden A. Noordam presid. N. Kleywegt, A. van Marion, K. Kleywegt, J. C. van Dorsser sec. den 16 July 1839.

In de kerk ligt een zerk, waarop: 1. Rustplaats van mejufvrouw J. J. Blaauw, wede P. van der Korte overleden den 24 Januarij 1825 oud 76 jaren en 11

28*

Sluiten