Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rozenburg.

434

maanden en van mejufvrouw M. H. Loysen gebn. K1 ey n overleden 11 Mei 1828 oud 41 jarert 11 maanden en 11 dagen. Het leven was voor Christus. Het sterven gewin.

Op het kerkhof naast de kerk leest men:

2. Hier rust Cornelis Johannes Welle laatst dienaar des Evangelies te 's Gravenmoer geb. te Middelburg den 4 Juny 1797 ontslapen te Rozenburg den 25 Mei 1859 ten huize van zijnen zoon, herder en leeraar dezer gemeente.

Openb. XIV. 13.

3. Grafplaats van de gebroeders Klaas Barendregt Kz. overleden 5 December 1863 en Adam Barendregt Kz. overleden 4 Februarij 1864.

4. Hier leit begraven Jop Jacobse Berckel in sijn leven Kerckmeester van dese plaats sterft den 9 November ao. 1661 out 51 jaer.

(Wapen: drie gewende leeuwenkoppen, 2 en 1.)

5. Wapen: een hertebok.

Hier leyt begraven Leendert Engelen van Elynghen in sijn leven K. meestér van dese plaets sterf den 20 Junij ao. 1663 out 53 jaer.

Dit graf hoort toeReyerPietersevanAdrichem. (Wapen: de gekronkelde slang.)

Ned. Herv. Kerk te Rijnsaterwoude.

Boven den preekstoel is het wapen der gemeente in kleuren: op blauw een gouden dwarsbalk, vergezeld van drie zilveren wassenaars (2 en 1).

Op grafsteenen leest men: 1. Hier leyt begraven Gerritgen Gerrits dochter de huysvrou van Jan Dammisse starf op den 14 Julyus anno 1615.

Sluiten