Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rijnsaterwoude.

435

2. Hier leyt be

Louweris J.... starf dë 28 Novemb. anno 1611.

3. Begraven d' Heer

S van Ercke....

.... rtien veen.... [gestjorven op de.... [van] 't jaer 1678.

4. Hier leyt begraven Annetgen Cornelisdr. sterft op den 29en November 1634.

5. Hier leyt begraven L a u r[e n s e v a n W e ... uyt de Roelofaren [sveen] en is gestorven op Mey 1705.

6. Hier leyt begraven Jansdr.de Huyl Louweris

Jacops van Leeuwen ende starf de... Jannewary anno 1614.

7. Hier leydt begravë Balitge Jansdochter wt die overwaert van Reynsaterwoude is gestorven den 17en Jannuary 1647.

8. Hier leyt begraven Ma thuis... starf den 13en Meertanno 1616.

9. Jacob de Waal.

10. Hier leyt begrave Willem Jacobse Fortuyn uyt de Veen sterf den .. Yuny 1695.

11. Deze zerk bedekt het stof van Suzanna en Fransiskus van der Breggen, de eerste sterf in den ouderdom van l1/» jaar op den 23 Mey 1783 en de laatste in den ouderdom van 252/s jaar op den 29 September 1806.

Met welke laatste alle blijde hoop der ouderen voor deze wereld werd vernietigt doch welker schrijende oogen zich verheffen tot Hem die den dood heeft verslonden tot overwinning en welker geprangde zielen met gelatenheid berusten in den wil des eeuwigen. ,.<'■,■>''

12. Hier leyt begraven Cornelis Laurenssen van de Oudwateringhe en hij is gestorven op den 28en Julius int jaer 1674

Sluiten