Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rijnsaterwoude. 436

ende noch is hier begraven Annetien Cornelis dochter de huysvrou van d' bovengenoemde Laurens Pietersen. Sij is gestorven op den 9en Julius int jaer 1680.

13. Hier leyt begraven Aryaantje ... sdochter die huysvrou

van Joosten timmerman tot Rijnsaterwoude ende sij sterf

óp ten Augusty int jaer onses Heeren Jesu Chrysty 1646.

14. Hier leyt begraven Crijn Arissen Langevelt van Reynsaterwoude ende hij is gestorven op den 5 Juny 1692. Noch leit hier begrave Femmetie Filip Verlonck huysvrouw van den bovenstaende Krijn

15 Hier leydt begrave Pi e t e r J a n s z o o n van de Ouwe Wetering.

16. Hier leyt begraven Jacob Aldertszoon wt Roelevaertgesveen hij is gestorven op den 14e October int jaer onzes Heeren Jesu Christi anno 1650.

17. Hier leyt begraven Jan Jansen de Groot soon van den Bovenstaande ende is gestorven den 22en er 1711.

18 begrave

Teeuwis....

eve huysvrou

... . em Willemse

es Romeynse

.... 'Pieterse de .... [u]yt de Roelof[arendjsveen en is [gerust] op den 28en ....mber 1701.

Tusschen Rijnsaterwoude en Oudshoorn bevindt zich aan den weg een steenen monument, waarop een wapen: op goud een groene dwarsbalk, vergezeld van drie blauwe ruiten.

Verder de jaartallen 1747 en 1913 en:

Herinnering aan het verdwenen dorp Jacobswoude.

Geen muren / verduren / der uren / geweld. /

Sluiten