Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rijnsburg.

438

In den vloer:

4. Het wapen Van Matenesse en: [Bidt voor vrouwe Elisabeth va Matenesse, abdisse des cloesters van Reynsburg hier begrave in het jaer ös Herë 1494] den vierden dach in November.

(Zij was de dochter van Adriaan van Matenesse en Alijt van Spangen.)

5. Wapen: de Lalaing en vier kwartieren:

[Lalain] [D'ostreel] drie vogels

(2 en 1)

[Lire] (twee rechter- [Griboual] drie spoor-

schuinbalken) raderen (2 en 1).

[Cy gist feu mor. J. D. Lalaing. nat. de] Divions é êt tres*ao. 160[8 Jul. 16].

6. Hier leyt begraven Pieter Symonsen van Overvoorde, sterf den XXIste September 1666.

7. Hier rust den geleerden en Godsaligen Heer Mr. Arnoldus de Sterke in leven vrijhr. van Esselijkerwouden en heer van St. Jacobswoude, die in den Heeren sterf den 19 December 1713.

8. Noch Elysabetge dochterken van Matthias Havius soone van de voornoemde Elysabet Grutters sa. sterft den 26 desember 1638 out 54 dagen.

Volgens eene afbeelding in Zelandia Illustrata (bl. 11, Deel II) zag men hier oudtijds een zerk, waarop:

9. Hier leyt begrave Vrouw Beatris Jansdr. van Reymerswael, abdisse des cloesters van Reynsburch ende starf int jaer XVc en XXIX op ten eersten dach van February. B. v. d. z.

(Met de wapens: Reimerswaal en Schoonhoven) en daarboven tusschen drie brandende harten:

„Met reynder harte dient God."

Nog zag men hier oudtijds de volgende zerken: (vgl. Ned. Heraut VIII bl. 137.

10. Hier leyt begraven Vrou Marie H. George Schenck vrijheer van Tautenburch's dr., abdisse van Reynsburch, die sterf int jaer ons Heeren XVc en Lil den XIII dach Decêb.

Sluiten