Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rijnsburg. 440

15. Het wapen Van Oostende.

(Vermoedelijk doelende op: Magaretha van Oestende, die f 8 Nov. 1452 en in 1441 abdis van Rhijnsburg werd.)

16. Hier leyt begraven joffr. Stefana van Rossu abdisse en vrou van Rijnsburch, Boscoop etc. ende sterft int jaer ons Heere XVIc ende drie opten 27 Deceb.

Met een engel, die de wapens Rossum en Zuylen van N ij e velt vasthoudt en de kwartieren:

Rossum Nievelt Hemert Brouchuse. (Boven den engel: Niet sonder Godt.)

17. Nog te zien : twee wapens: I. (?), II. drie pssekoppen (2 en 1).

In de Ned. Heraut VIII blz. 147 worden ook de volgende wapenborden vermeld:

18. Decembris 27 — ao. 1603.

Wapen Van Rossum in ruitvorm en de kwartieren: Rossum Nievelt Hemert Broeckhuysen Groesbeek Montfoort. Herlaer Groesbeek.

19. Ob. ao. 1611 Sept. 16.

Wapen Van Oyenbrugge in ruitvorm en de kwartieren: Oyenbrugge 't Seraerts

Ursele Pots *

Bouchout Nispen Cruningen Van der Noot.

(Zie over deze kwartieren de Ned. Heraut t.a. p. blz. 15C. — Dit bord betreft Barbara van Oyenbrugge, abdis te Rijnsburg.)

20. 1602 en het alliantie wapen :VanderJDuynXdeRubempré.

21. Alliantiewapen VanBronckhorstXVanDuvenvoorde.

(Waarschijnlijk betrof dit bord Adriana van Duvenvoorde t 1557, echtgenoote van Gijsbert van Bronckhorst. Vgl.Obreen, Het geslacht Van Wassenaer blz. 153.)

22. Alliantiewapen Van der Duyn X Van Assendèlft.

23. Wapen Me rode.

Sluiten