Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rijswijk.

443

19 Hier rust Petronella Agatha Boudina Baud geboren Suringar overleden te 's Gravenhage 29 July MDCCCXX in den ouderdom van 21 jaren 5 maanden en 19 dagen.

Op het orgel twee wapens in kleuren:

lo. gevierendeeld : I. en IV. op goud een verlaagde zwarte keper, vergezeld van drie zwarte vogels; II. en III. weder gevierendeeld : 1. en 4. op blauw een zilveren leeuw, 2. en 3. op rood.

2o. gevierendeeld: I. en IV. op goud een zwarte ossekop; II. en III. op rood een zilveren bel.

Op den preekstoel in het koor het wapen van R ij s w ij k en 1645.

Op een bord een wapen: op zilver twee gekruiste zwarte gaffels, onderaan verbonden door een zwarte streep, zoodat zij daar een driehoek vormen.

Jacob Pouwelsz. de Loose, in sijn leeve waert tot Delfgou gebore tot Rijswijck den jongsten soone van Po uwe ls Verspeck is overleden den XVHIen Decemb. 1628.

Een schilderij in zwarte lijst vertoont een wapen: op blauw drie zonnen (2 en 1) van goud. Daaronder een vaas en bloemen.

Tergedaghtenissedat de Weledele Heer Mr. Hendrik Ravesteyn schout en secretaris der ambachtsheerlijkheid Rijswijk den eerstgemelden post vijftig jaren bekleed hadde en dien heugehjken feestdag plegtig vierde den XXIII van Slagtmaand MDCCLXXXII hebben tot een duurzaam teeken van bijzondere hoogachtinge en ter vereeuwiginge van deeze zeldzaame gebeurtenisse dit monument doen vervaardigen. Cornelis Huysman

Gerrit Wijkamp Gerrit Borsboom \ ambachtsDaam vanZeventer en Johannes van Dorp ) bewaarders

Hendrik Riem Daniël Overvoorde Johannes Kraan Gerrit Wijkamp Alexander van Hern

Johannes Overvoorde. Cornelis Huysman ) en Pleun Dijkshoorn \ ouder'ingen

Willem Joris van Kapel )

en Johannes van Dorp \ diakonen

kerkmeesters

Sluiten