Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rijswijk.

444

J. Brill Jz. predikant. Overleeden den XVI November MDCCLXXXXVI Voorts vertoont dit bord, allegorisch voorgesteld, de Godsdienst, de Gerechtigheid, de Vredelievendheid en de Milddadigheid.

Verder ziet en leest men nog op borden:

3. Twee merken: I. de letters I. S. S. en de 4 op een omgekeerde 4; II. de letters M. C. H. op elkaar; en het jaartal l614.

4. Twee wapens: I. doorsneden: boven in drieën gedeeld: 1°. op groen een zilveren dwarsbalk, 2°. op zwart twee afgewende zilveren zalmen, 3°. als 1°; beneden eveneens in drieën gedeeld: 1°. als 2°. hierboven, 2°. als 1°. en 3°. hierboven, 3°. als 2°. hierboven; II. op goud een groene grasgrond, waarop een groene boom en een zilveren hond. 1615.

5. Wapen: op zwart drie zilveren pijlen (1 en 2) gepunt en gevederd van goud; de letters C. I. v. B.

Daaronder een tekst en aan weerszijden daarvan: Klaes Claesz. Boutesteyn Claes Jansz. Boutesteyn met sijn zoon met sijne zonen

Claes Meesz. Boutesteyn Jan Claesz. Boutesteyn met sijn zoone Adriaen Claesz. Boutesteyn

Jan Claesz. Boutesteyn LeenaertClaesz. Boutesteyn ende TielmanClaesz. Boutesteyn

Mees Claesz. Boutesteyn.

Anno duysent vijfhondert twintich en acht den Vlen Maert

Als de Gelderse met Cleyne macht vergaert

dees kerck en dorp wilden branden

gaff hem Claes Meesz. Boutesteyn in handen

van de Geldersse tot een rantsoen ' ^ i

waersdoor sij lieten alzulcx te doen.

Ten versoecke van schout, regenten en pastoor, lach hij den heelen somer en wintertijt (als 't vroor) 't Uytrecht diep onder d'aerd met sober tractement of hij wel is voldaen dat is de Heer bekent.

Op een portiek en op een heerenbank het wapen van 's Gravenhage.

Sluiten