Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schiedam.

452

In deze kelder legt het lijck van Vrouwe Aemerentia van der Stael in haar leven huisvrouw van de Heer Mr. Th eodorus van Bleiswijck overleden den XXV May ao MDCXCII oudt XL jaren IV maanden VIII dagen en de Hr. Mr. Theodorus van Bleiswijck gecommitteert in de Hollandsche Reeckenkamer hoogh heemraedt van Schielandt raedt oud burgemeester en kerckmeester deser stede overleden den 17den Januarij XVIIc oudt XLIIII jaeren en thien maenden en vijf daegen.

18. Maartje en Jacomina Schieveen 1803.

19. Begraafplaats van juffr. Sara Rodenburg overleden den 7 Maart 1775 out ruym 69 jaare.

20. Grafstede van Jan Carel Schoorn in leven predicant bij de Nederduilsche hervormde gemeente deser stad overleden den lOen July 1808 en van deszelfs echtgenoote Cornelia v.d. Hoeven overleden den lèn October 1806.

21. Grafkelder van de Heere Thomas Pigeaud oud burgemeester, dezer stad.

22. Hier leyt begraven salige Jacob Simons Gijsen out 72 jaren gestorven den 12 December anno 1665.

23. Grafplaats van de Heer Pieter van Gilse: Hier leit begraven mejuffrouw Anthonia Johanna Bosschaert huysvrouw van de Heer Pieter van Gilse overleden den 9 November H54 oudt 30 jaaren en 7 maanden.

24. Juffrou Maria Theresia Raesens huysvrou van de Heer Hendrik Kerssemakers oud 88 jaaren gestorven'

I7I2.76. D'Heer Hendrik Kerssemakers oud 82 jaren ge3

storven 17^79. 25

g

25. Vrouwe Margaretha Boon obyt 17 ^68. Franciscus

7

Andreas Kerssemakers obyt 17-^-71.

Isabella Josepha de Bruyn van Aalst weduwe Fran4

cisco Boon obyt 17 71.

Sluiten