Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schiedam.

453

26. Hier leyt begraven saliger Jacob A1 e w ij n s e out 70 jaren gestorven den 25 September anno 1667 ende sijn huysvrouw Suzanna Bom sterf den 9 December 1671 out 65 jaar.

27. Hier rust Anna Magdaiena Maas in leven huysvrouw van Jan van der Schalk A. B.zn. overleden den24September 1813 oud 23 jaren 2 maanden 15 dagen.

Maria Catharina van Oosterom in leven huisvrouw van Hendrik Maas Cornsz. overleden den 13 Juny 1814 oud 47 jaren 9 maanden 21 dagen.

28. Begraafplaats van Anthony van den Berg overleden den 29 November 1773 oud 75 jaar 11 maanden en 20 dagen en deszelfs huysvrouw Kr ij na van Watering overleede den 10 April 1772 out 75 jaare en een maant.

29. Twee wapens : I. drie springende windhonden (2 en 1) en daartusschen een ster (6); II. een jager met een valk in de rechterhand en aan zijn voet een wapenschild, waarin een molenijzer' Helmteeken een vlucht.

De Heer Carel Bosschaert in zijn leve gecommitteert in Hollants Rekenkamer Raad, burgemeester, hoofdingelande van Schielant en kerckmeester deser steede sterf den 30 November 1723 oudt 73 jaare en desselfs huisvrouw vrouw Cornelia Wei mans sterft 31 Mey 1746 out 92 jaaren.

30. Twee wapens uitgekapt.

Hier leit begraven Philips Hodenpil is overleden den 15 £ Augustus 1709 oud sijnde 79 jaren en zijn huysvrouw Hillegont Roodenrijs overleeden den 6 April anno 1719 oudt zijnde 78 jaren.

(Vgl. De Wapenheraut 1904 blz. 199; de daar bedoelde wapens zijn thans weer verdwenen, op wiens last dit geschiedde, is onbekend.)

31. Hier leyt begrave Mr. Servaes Pietersz. Fabri van de Hoghewerff fondator van 't oude manhuys binnen Schiedam ende sterf den IX february anno MVc LXIIII. Hier leyt begraven Cornelis Jacobs Fabri ende sterf den VII Octobris anno MVc LXXXIH. Hier leit begraven Arent Danckertss van Smalevelt burgem. sterf den 18 Mey ao. 1605.

Hier leit begrave Goeltje Cornelis Fabry huisvrou van Burgemr Maerten Coy sterf den 17 April ao. 1658.

Sluiten