Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schiedam.

454

32. (Wapen uitgekapt.)

Hier leyt begraven AeltgeWillemsHilsinckin haer leeven huisvrou van Isaack Andriesen Hissing ano 1661 den 2 Augusty. Noch rust onder desejuffrou Susanna Timmers in haer leven huysvrou van Isack Hissingh raet.

33. Grafstede van Gerbrand Elias in leven theol. doet. en predicant bij de Nederduitsch hervormde gemeente dezer stad overleden den eersten Aug. 1814.

34. Begraafplaats van Cornelis Schieveen overleden den 21 Januari 1808.

35. Hier leit begrave Dominus Rempko Hayens in leven leeraar in de gemeente deezer stad Schiedam beroepen 1732, 15 December en overleeden 1762, 26 September.

36. Rustplaats van Jan Rijnbende oud kolonel en kapitein der Nederlandsche marine geboren binnen deze stad den 3den November 1758 te Rotterdam overleden den llden Augustus 1828, den 15den daaraanvolgende herwaarts overgebragt en toen alhier begraven, zoomede deszelfs echtgenoot vrouwe Antje Wuyster alhier geboren den 20sten february 1754 en overleden den 12den Maart 1810 en van derzelver dochter Johanna Rijnbende alhier geboren den 15den december 1784 en overleden den 28sten November 1810.

In de kerk:

37. Hier leyt begrave Cornelis Jacobszoon Backer starf

den Hen April ao. 16.. en Heyndrickgen nsdr sijn

huysvrou sterf den 29 Maert anno 1602(?). Jan Kornelissen Sc.age kapitein van 't .... vaendel sterf den 19 february anno 16.8.

(Wapen uitgekapt.)

ende Elyzabet... eys huysvrouw van

(Het gestippelde ligt onder zware schragen en planken.)

38. M. W. W.

39. Hier leyt begrave Johan Batist, van Dorp sterf dèn 24 Juny 1644. Droit et avant.

40. Ns. Schieveen ao. 1789.

Sluiten