Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schiedam.

456

49. (Twee wapens uitgekapt.)

Hier leit begraven de Heer Hendrick de Man in zijn leven Hoogdijckheemraet van 't lant van Altena en schepen tot Ghiesen notaris en capitein van de burgerij deser stadt natus 1631 den 3 January obijt den 20 Octobrys ao 168.

50. Hier leyt begraven Trientien Francken van den Berch sterf den 26 Junius anno 1646 ende Franck Cornelis Ors van den Berch sterft den 26 April anno 1649 en sijn huisvrou Maertie Cornelis sterf den 1 Jan. 1643 out 84 jaer. De Heer Cornelis Ben oudt schepen dezer stad overleden den 10 Mey anno 1710.

51. Aeltje Ysbrants wedewe sterf den 6 April ao. 164..

52. Depositum Philips ij James filii 2di / perhonorifici viri Dni/Canei James de Chrishall/ in EssexiensiapudAnglos agro / Baronetti / summae spei fuit adolescens / at subito / variolarum morbo in hac / urbe correptus diem obiit / sibi ipsi / non dubitamus felicem / a piis parentibus / semper dolendum / die octorbis 19°/anno salutis nostrae 1710/aetatis suae 15°/ut peregrinae hac/charae reliquiae / non solum hospitii/sed legis jure/intemperatae dormirent / donec a Christo / fuerunt redintegratae. / Pater amantissimus / hunc sepulturae locum / ubi suis que / proprium pretio fecit.

53. Hier leyt begraven AeltgenAntoniMuysde huysvrou van Aryaen Danckertss van Smaelevelt sterf den 6 Mei ao 1602.

54. (Twee wapens uitgekapt; helmteeken een roskam tusschen een vlucht.)

Hier leyt begraven J ohan nes Soeten sal. in sijn leven dienaer Christi in dese zijne gemeente van Schiedam sterf den 30 Junij 1666 in het jaar van zijn ouderdom 69 en van zijn dienst 44 en alhier rust Anna van Kleef sijn huysvrouw sterf den 16 feb. ao. 1679 out .8 jaren, ende LouiseSoeten huysvrouw van den Hr. Pieter van Kleeft sterft den 9 July 1670. noch de Hr. Pieter van Kleeft in sijn leven raad en oudt burgemeester der stad Schiedam sterft den 20 Augusty 1691.

'55. Hier leit begraven Pieter Pietersen van der Burch in zijn leven oudt burgemeester van deser stede Schiedam oudt 65 jaren,

Sluiten