Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schiedam.

457

(Wapen: twee dwarsbalken; boven den bovensten een vogel, onder den ondersten een bol; helmteeken een roos.)

Voor het orgel:

56. Grafkelder van Cornelis van Boles.

57. Grafkelder van den Heere Daniël Pichot raad in de vroedschap en burgemeester der stad Schiedam en luytt. admiraal van Holland en Westvriesland obiit den 24 Mey 1803 en zijne echtgenoote vrouwe Catharina Maria Buyk obiit den 16Julij 1779.

58. Grafstede van Casparus van Herwerden in leven predikant bij de Nederduitsch hervormde gemeente dezer stadt overleden den 14den April 1822.

Tegen een pilaar een epitaaph van marmer, waarop: Deo Triuno S. Cornelij Haghae, viri illustris qui, Constinopoli annos XXVIII legatione fungens, post in suprema Hollandiae Selandiaeque praeses foris ac domi et de patria bene meritus fuit; et

Alitheae Brasseriae, spectatae virtutibus matronae, quae cum coniuge XXXII annos pie et peramanter vixit. Haghae defunctorum intra eundem annum animabus coelo redditis heic ubi a sacro baptismate primum ille spiritum hausit ex utriusque voti mortales conduntur exuviae dum immortales

Sluiten