Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schipluiden.

465

van een liggende wassenaar overtopt door een kroon en beneden van een ster (6), alles van goud.

Boven het schild een kroon van drie bladeren en op iedere daartusschen gelegen punt drie paarlen. Schildhouders twee omziende gouden leeuwen.

Op de draagsteenen, waarop de dwarsbalken van het dak der kerk rusten, ziet men twaalf gekleurde wapens:

I. op goud twee gekruiste en gekrukte verkorte zwarte palen, vergezeld van drie zwarte vogels, twee op de boven uiteinden, een in den schildvoet.

II. op zwart drie zilveren goud getopte rozen (2 en 1).

III. geschaakt van zilver en zwart (6X6 stukken).

IV. op zilver drie zwarte palen.

V. gedeeld: a. gevierendeeld: 1. en 4. op goud twee zwarte gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalken, 2. en 3. Egmond ; b. op zilver een roode klimmende eenhoorn.

VI. gedeeld: a. Egmond; b. doorsneden: boven op goud een zwarte dubbele adelaar uit de snijdingslijn komende, beneden op zilver een gouden ladder.

VII. gedeeld: a. op groen een stappend bruin paard; b. op blauw een merk, zijnde de twee gekruiste V, op dit figuur een dwarsbalkje, waarop een paal en door die paal een S, alles van goud.

VIII. op blauw een ster (6) tusschen de letters W. en A., alles van goud.

IX. doorsneden: boven op goud een roode keper, vergezeld van drie zwarte lelies (2 en 1), beneden op groen drie zwarte meerls (2 en 1).

X. als- IX, doch hier is tusschen de bovenste twee zwarte meerls een gouden ster (6).

XI. als Va. -jwf

XII. Egmond.

In de consistoriekamer hangen vier wapenschilden:

1. Egmond.

2. gedeeld: a. Egmond; b. op zilver drie blauwe lelies.

3. gedeeld: a. Egmond; b. gedwarsbalkt van zes stukken, zilver en zwart.

4. gedeeld: a. Egmond; b. op goud een rood ankerkruis.

30*

Sluiten