Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoonhoven.

468

23. Dit graft hoort toe die erfgenamen van Louwerens die L a n c k.

(Een merk)

24. AnnaMertens 1635. (Een merk.)

25. De Groet.

26. I. D. B. — C. D. 1705.

(Een bijenkorf met twee vlieggaten boven elkaar.)

27. I. B. S. C.

(Een merk, bestaande uit vier gekruiste stokken, die een ster (8) vormen.)

28. I. (Een rijksappel.) S.

29. Hierleyt begraven Huybert Willemse van Muyen gestorven d. 12 Februaryus ao 1700.

(Wapen: een gewende aangezichtswassenaar, vergezeld in den schildvoet van drie sterren sterren (6), 2 en 1.)

30. A. E. van Meyieren. (Een schoen in een schild.)

31. C. P. tusschen twee merken: le. bestaande uit de letters V.M.; 2e. de 4 op een drievoet, gewend.

32. G. van der Weyden ao. 1710.

33. De letters P. O. K.

34. Hier leyt begraven Niesgen Lambert de huisvrou van Yakis Nauwens sterft den 28sten October anno 1636.

A. v. D.

35. H. L Bock.

(Wapen gedeeld: I. een dwarsbalk, vergezeld van drie meerbladen; II. in den schildvoet een graspol, waaruit waaiersgewijze drie gesteelde bladeren komen.)

36. A. D.

Sluiten