Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoonhoven.

471

68. Dit graft hoort toe Heyltie Dircx Wijntrack met de twee naergelatene kinderen van capteyn Anthoni Verhaer genaemt Gihliam en Catharine Verhaer. Hier leyt begrave Gieliam Verhaer doctoor medecine en raet out schepen deser stede sterf den 13 February 1663.

69. Crijn Tomissen Hameter 1637.

Dit graft hoort toe Treingen Crijnen Hameter. (Een merk.)

70. A. van Aartrijk en zijn huisvrouw G. van der Lugt.

71. Johannes van Kempen.

72. Adriaen Dercksen.

73. Hier leyt begrave Foppo Jansen out burgemeester deser stede out 90 jare, sterft den 17sten April ao. 1636.

(Wapen: een doodshoofd, daaronder twee gekruiste doodsbeenderen en daar beneden een lelie; helmteeken een vlucht.)

Hier leyt begrave Barbaer Thonisd. sy sterf den 13 Juny ao. 1589; hier leyt begrave Machtelt Dirckxdr. sij sterf de 22 July ao. 1599.

(Vgl. het wapen: Van de Groef op den verbouwingssteen hierna.)

74. Hier leyt begraven schipper Pieter Pieterse van Dort in sijn leven schipper op Oostiniën gestorven den 12 Juny ao. 1704.

I. Coerten.

Door den toren binnenkomende, rechts:

75. Hier leyt begrave Hendrick vanBorckelooout60jaren sterft den 29 November 1645. (Bij het orgel.)

76. L. A. Caesarius.

77. Breenen obyt 30 Aug. 1640.

78. C. L H.

79. Hier leyt begr. Nelle Daems entz. va Noordeloes

en sterf ao ....

Sluiten