Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoonhoven. 472

80. Dit graft hoort toeHilligheLuycas wedevrou van salyghe Arie Clasen Vosberghen.

81. ... van Lynken jan Meerlantsdochter .. januari anno .. 01.

Op het koor:

82. Hier leyt begrave Merchgen Claesdr. de....

30

83. Hier zijn begrave 17^58 Mr. Jacob Baert raad deeser stad

en 17 ^ 66 Cunira van Peursum desselfs huysvrouw. 17 ^61 Anna Cornelia Baert desselfs dochter.

Het regt betaald tot 18 ^ 26

84. Twee wapens onder één helm; helmteeken een geknopte ruit tusschen een vlucht.

I. Drie geknopte ruiten (2 en 1); II. drie lelies (2 en 1).

Hier leyt begraen Beatarus van Rietvelt sterft den 26 November anno 1631. Hier leyt begraven Gijsbert van Rietvelt sterft den 12 Martyn anno 1636.

Jan Gerritz. Rietvelt.

85. Adriana van Moerkerken.

86. Claes Jansen Heicoop.

87. Cornelis Egberts.

88. Van Alen.

89. Den 24 febjruari] 1615 is hier [begra]ven Jonch[eer] van Moer [kerken].

•90. Hier leyt begrave Baptista van Regemortes praesident schepen der stede Schoonhoven sterf den 9 Novemb. 1633.

91. Hier leyt begrave Adriaen Claessz. de Langhe ambachtsheer in sijn leven van Molenaersgraef sterf int jaer ons Heeren XVIc ende seven den XXVIIIen dach Decembris.

Sluiten