Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoonhoven.

474

100. Livinus van Borre dien wij sagen ontrent 40 jaar in bosschen velden en hagen te Schoonhoven en elders int openbaer prediken Godts woort suver en claer legt hier die sonder gevaer des levens sadt met een volstandich naerjagen is gestorven in January veertien dagen. (Hij f 1610.)

Rutger ten Houte. Hier leyt begrave Doms. Petrus Langereys in sijn leven bedienaer des goddelycken woordts deser gemeynte in den Heere God saligh ontslapen den 16 february 1692 ende Livina Snellius sijn waerde huysvrouw sij sterf den 29 December 1676.

101. Wapen: gedeeld: I. een rechterschuinbalk beladen met drie sterren (5); II. een huismerk; helmteeken een uitkomende krijgsman met een sabel in de rechterhand.

Abraham Hartman heer Raet en vrotschap der stadt Cornelia Martens huisvrouw.

102. Grafschrift. Hier leyt begraven Cornelis Hoogwerf in sijn leven commies van 's lands magazijn alhier sterft den 1 July ao. 1718.

103. Twee wapens: I een ster (8) boven een half wiel; II. drie springende honden (2 en 1); helmteeken de ster (8) tusschen een vlucht. (Vgl. no. 99.)

Hier leyt begrave ....

Gerrit

sterf den 8 September anno 1608.

(De letters G. R. onder het wapen.)

104. Hier leyt begraven D. Theodorus van Schelluyne geweest 48 jaaren waardig predikant te Amsteldam overleden 9 Maart 1776 en zijn ew. huysvrouw Maria van der Snoek overleden 20 Maart 1765.

105. Dit graft hoort toe de Heer Adriaen Hartman raet en vroedschap. (In den rand.)

Verder ziet men op den zerk een schip, eenige sterren en een wapen, zijnde^een gegolfde dwarsbalk.

Sluiten