Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoonhoven.

475

Hic ille est totum velis qui circuit orbem et a Magella quartus Oliverius.

(Deze steen staat in den muur en dekte eens het graf van 01 ivier van Noort.)

106. Pieter Adriaensen Montanus sterft 12 October 1631 ende Ghrietgen Barents Botter sijne huysvrouw sterf den 14 Desembris 1637.

107. Hier leyt begraven Anna Aerts Blocklant saliger out 10 jaer sterft den 30 Janwar 1645.

(Wapen : gevierendeeld: I. een boom; II. een gekanteelde dwarsbalk ; III. drie vogels (2 en 1); IV. drie ruiten (2 en 1); helmteeken een boom.)

Hier leyt begraven Merichen Aerijens Thoom de huysvrouw van Niclaes Hoola obyt a. Dy. -30 Septembris ao. 1664.

108. Dirkje van Rees weduwe Harmanus van der Linden. (Wapen: gevierendeeld : I. twee gekruiste gaffels; II. een schaap;

III. een hert; IV. een ahkerkruis; helmteeken twee gekruiste gaffels tusschen een vlucht.)

109. Juynboll. Drie steenen naast elkaar, over alle drie heen leest men:

Hier legt begrave de Heer Nicolaas Juynboll in zijnleeve Burgemeester der stad Schoonhove mitsgaders hoogheemraad van de Crimpenrewaard ent tweemaal gecommitteert geweest int collegie der admiraliteit te Harlingen in Vriesland. Sterft den 13e October 1684.

110. Onder één helmteeken, t.w. een boom, twee wapens: I. gedeeld: a. onder elkaar twee kronen, twee hamers en een huismerk, b. een boom; II. gedeeld : a. vijf dwarsbalken, tusschen de bovenste twee een ster (8), b. twee ruiten naast elkaar en daaronder een halve ruit (onderste helft).

Dit graft hoort toe Geerloff Laurenssoon van 's Heeraers berg actum den 19 Desember 1618 ende hier leidt begrave Ariaentgen Jansdochter de huysvrou van Geerlof Laurenssoon van 's Heeraersberg ende sterft op den 7 dag Mey 163..

Hier leyt begrave Geerjlof Louwerise Seeraetsberch heer out

Sluiten