Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sommelsdijk.

481

Westvrieslandt etc. etc. etc. geboore den 24e Juny 1668 gestorven in 's Gravenhage op Dingsdag den 19 July 1740 begraven in Sommelsdijk op Donderdag den 27en dito.

Ned. Herv. Kerk te Spijk (Z*. Hd.).

Deze kerk ziet er allerongelukkigst uit. Bij regenweer stroomt het water binnen, alles wat van hout is, rot weg en op verschillende plaatsen in de kerk vormen zich poelen. Wie steekt hier eens de reddende hand uit?

Men ziet de volgende grafschriften:

1. Hier onder rust juffr./Elizabet Barense n.v./voorgodes throon/hoog verheven/en sal noch door haar /groote deugt en lof/ook altiet leven/. Obiit den 13 April anno 1704.

2. Vermeulen sterf den 14 Juny 1665.

3. Hier leit begraven Cornelis Herme is gestorven...

26 December anno 1647.

4. Dit is het graf van Herman Hagen.

(Wapen: drie molenijzers (2 en 1); helmteeken een vlucht.)

5. Hier leit begraven NeelkenKorstiaens huysvrouw saliger vanRutgervanBlocklant sterft den 22en September anno 1647.

6. Johannis van der Ameyde sterft den 8 September anno 1633.

7. Hier rust de predikant Daniël Goudappel, na slechts 15 maanden deze gemeente door leer en voorbeeldigen wandel gesticht te hebben, werd hij op den 9 van oogstmaand 1820 in den jeugdigen leeftijd van 27 jaren plotselijk uit dit leven gerukt.

Dit graf nimmer te openen.

8. (Wapen: gedeeld : I. drie rozen ; II. (?); helmteeken een vlucht.) Dit is het graf van Jur phaes van Velen.

31»

Sluiten