Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spijk. 482

9. GualtherusKolff predikant te Spijk obiit 24 Aug. 1786.

10. Hier leit begraven Aeriaen Van Veen ende is gestorven op den 21 November anno 1647.

11. W. v. d. Linden obiit 6 Jan. 1803.

12 begraven Aeri... Cornelisen is gestorven op den

lOen Julius anno 1644.

13 Wapen: een keper, vergezeld boven rechts van een springende hond en links van een boom en beneden van een springende hond. Kien.

14. Hier leit begraven Jasper Huybertsen van der Werf was out 70 jaeren ende sterf den 24 Juny anno 1650.

Op het kerkhof ziet men de namen: Van Beest, de Graaff, Tromp, Heikoop, de Jong, Oosterbaan, Stenis, Sn ieder, Zwakhals, den Dekker, Konijnenburg.

Ned. Herv. Kerk te Spijkenisse.

Men vindt hier de volgende grafschriften:

1. Hier leyt begraven Jan Jansz. van Putten hij sterf den 2 January anno 1606 ende sij n huisvrouw LeentkenLambrechtsdochter sterf den 23 Maert ao. 1605.

(Twee gekruiste gaffels.)

2. Wapen: gevierendeeld: I. een kruis; II. boven elkaar 2,3 en 2 eendjes en een leeg vrijkwartier (H o 1 y); UI. een linkerschuinbalk met sterren beladen, waartegen een leeuw klimt; IV. 3 harten (2 en 1); helmteeken een vlucht.

Dit is 't wapen van Willem Willemsz. van Holy.

Hier leit begrave Willem Willemsz. Holy ende is gest

3. Hier leyt begrave N...tie Cornelis Ruys huisvrouwe van Huig Andriesz. Vlielander zij sterf den ... October

Sluiten