Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spijkenisse.

483

4. Hyer leyt begraven Ariaentgen Claes ende sij sterf de 28 Septembris 1605.

5. Hier leit begrave H end riek Philipsz. en Philips Huygensz. hij sterf den 19 Decembris anno 1616.

6. Hier leit begrave Claes Jansz. hij sterf d$28January 1619. (Twee gekruiste gaffels.)

7. A. C. B. Ann

(In een ovaal een V.)

8. Hier leit begraven LaeuAdriaensz. sterff den achtsten dach novêmbris ano. XVc drie ende negentich.

9 Leuvendochter de huysvrouwe van Beye Wolle-

brantsz. sij sterf den 9en April anno 1626.

10. Hier leyt begraven Cornelis Cornelisz. Camp gemeenlantstimmerman geweest hebbende ontrent 32 jaren hij sterf den 30 October anno 1638.

Hier leyt begrave"Mertge Cornelis Campsdr. huisvrouwe van Jacob Joosz. sij sterf de 20 Mey int jaer 1663.

11. Hier leyt begraven Claes Adriaensz. Bra et hij sterf den 2 Meert anno 16..; Grietgen Claes sterf den 25 Septemb. ao. 1610. Lenaert Claesz. sterf den 15e May ao. 1611.

Hier leit begrave Jacob Claesz. Br aet hij is gestorven den 21 April int 't jaer 1648.

12. Hier leyt begraven Jannetgenjacobsdr. de huysvrouwe van Gabriel Claesz. sij sterf den 16 Augusty anno 1612.

Hier leit begrave Annetgen Gabrielsdr. de huysvrouwe

va Jacob Gabrielsz. Schelhoeck sij sterf dë .. Maert anno 1667.

13. Hier leit begraven Ysbrant Cornelisz. Goemans hij sterf den 8 November anno 165..

14. Hier leyt begraven Gabriel Coolensse hij sterft den eersten Maart int jaar onses Heeren 1676.

Sluiten