Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Stolwijk.

Niets te vermelden.

Ned. Herv. Kerk te Streefkerk.

Niets te vermelden.

Ned. Herv. Kerk te Strijen.

De meeste zerken, die in de gangpaden liggen zijn geheel of nagenoeg geheel afgewandeld ; ook onder de banken moeten nog grafsteenen liggen.

Te zien en te lezen is:

1. Twee wapens, aan een tak, uitgesleten.

Hier leyt begraven Conrian Jan Jansz. hij sterf int jaer ons

Heeren en Jaepge Pietersdochter sij huysvrou

sij sterf

2. Wapen een kruis, waarvan élke arm rechts uitloopt in een blokje, zoodat het geheel op een scheprad lijkt.

Opschrift onleesbaar.

3. Hier leyt begraven Jan Willemse gestorven

Feberwary 1697.

Hier leyt begraven Aeltyen Willemse Boe., out 35 yaer gestorven den 4 Yuly 1699.

4. Een alliantiewapen, vastgehouden door een gevleugeld engelenkopje.

Opschrift bovenaan uitgesleten. Te lezen is:

anno XVc XCVIH.

Onderaan:

Ende .... d. van Symonshaeven sijn huysvrou en sij sterf den .. October XVc XC.

5. Twee wapens, aan een tak, uitgesleten. Dit graf nooyt te openen 1785.

Sluiten