Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Strijen.

487

6. Hier leyt begraven Arien Aertse Aer.. out 60 iaer sterf den 9 Februwary anno

III.

7. Wapen: een boom boven drie beurtelings gekanteelde dwarsbalken ; helmteeken de boom.

Hiér leyt begraven Jacob Cornelissen Esseboomout74 jaer in sijn leeven dijckgraef van den Ouden ende Nieuwen Noortcavel van den Brouck sterft den 6 April ao. 1654 ende sijn huysvrouw Adriaentie Ariensdochter oudt 83 jaren sterf den 1 Junius ao. 1658 ende haerluider soon Cornelis Jacobse Esseboom out sijnde 34 sterf den 8 Maert ao. 1655. Hier leyt begraven Ary Jacobs Esseboom in sijn leven dijckgraef over den Ouden en den Nieuwen Noortcavel van den Brouck ys out 5. gestorven den 28 January

8. Wapen: een boom op een grasgrond. (De steen ligt voor V« onder een andere.) Leesbaar is:

[Hier ljeyt begraven .... ck Dirxsen van

den sterff den

.... ember ano. 1689 .... t 39 iaeren.

9. Alliantiewapen in een cirkel.

t; De letters"A. C. B. en een anker, waarvan de steel over de letter C. heengaat; 2. een kievit.

10. Naast elkaar een wapen dat uitgesleten is en een loopende engel, die een bazuin vasthoudt in de rechterhand; de bazuin rust met den tromp op een doodshoofd. Op het onderkleed van den engel ziet men een ovaal schild, beladen met een dubbele adelaar. Bovenaan is te lezen:

Arent Andriese Meerenburgh

regeerende schepen

vierschaar van

de heerlyckheyt van Strien

et van Oudt Bonaventuyra.

februwary 1664 ende •

oud geweest vier en veertig iaren.

Sluiten