Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terheide.

494

De eerste predikant ter plaatse Jacob Visch voornoemd heeft nog eenigen tijd gepreekt op den zolder van het gasthuis te Terheide. Boven den ingang van dit huis leest men: Gasthuis gesticht van wegen Capn- Olivier van der Faes

wiens huisvrouw was Jor- dementia van der Mast in 's Gravenhage Anno MVIc LH.

Aan weerszijden een wapen: links van den toeschouwer: doorsneden met een gouden dwarsbalk over de snijdingslijn heen, boven op blauw negen gouden spijkers (5 en 4), beneden op blauw drie gouden zwijnen (2 en 1); rechts van den toeschouwer: op blauw een gouden dwarsbalk, vergezeld van drie gouden rozen (2 en 1).

Aan een der zijden van het gasthuis leest men op een steen: Ds. Martinus Zijnen predicant alhier heeft van de twede

herbouwing aan dit gasthuys den eersten steen gelegt den 4

Juny ao. 1762.

Op een bord in den regentenkamer leest men:

Dit gasthuys is voor de twede maal herbouwt ao. 1762 door de regenten dier tijd met naame:

Ds. Martinus Zijnen predicant alhier.

Teunis Ariensz. Storm. Jillis Jansz. Storm. Dirk Ariensz. Hoogenraet. Arie Ieroensz. Ruygrok. Arie Ariensz. van Tylingen. Willem Cornelisz. Storm.

Ned. Herv. Kerk te Tienhoven (Zd. Hd.).

Niets te vermelden.

Eenige muurschilderingen zijn gemakshalve verscheidene jaren geleden met witte kalk overdekt.

Sluiten