Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vianen. 508

Louyse Cristine geboren gravinne van Solms Brunfels, gravinne douarière van Holland Brederode ets. regente in haeres soons Wolphard minderjarigheyt heeft dese voert doen maecken int jaer 1652.

Ned. Herv. Kerk te Vierpolders.

Op den koperen lezenaar van den preekstoel leest men: Ten geschenke aan de kerk van het Nieuwland door P. Lelyzee van der Waall schout en secretaris.

I. Hoogvliet presid. schepen H. van der Ban schepen, I. de Vries schepen H. Krijnsz. Nieuwland schepen H. Scheigrond schepen.

Anno MDCCXCI. .

Op den bijbel bevinden zich twee zilveren platen, waarop men aan de voorzijde leest:

Ten geschenke aan de kerk van het Nieuwland genaamd de Vierpolders door derzelver ambagtsvrouw, Vrouwe C. A. d e S a 1 i s de Marchelins geb. Baronesse van Leyden MDCCXC.

Aan de achterzijde het wapen, nl.: op rood een zilveren dwarsbalk, beladen met drie zwarte vijfbladen oi zeesterren (5) en vergezeld van drie gouden leeuwen (2 en 1); boven het schild een kroon van vijf bladen (Van Leyden, zie Nederl. Adelsboek).

Voor den preekstoel, half onder de vaste banken, ligt een zerk, waarop: Hier legt begraven de Weleerwaarde Heer Petrus Boer in leeven predikant

geb. in Groning den

1702 hier tot pred. bevestigd

Juny 1729 gestorven den

Febr. 1763 en begraven

Sluiten