Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vlaardingen.

511

6. I. I. de Bo. (Een merk.)

7. Dit graft hoort toe Jan Jacopse Ver L... anno.... (Wapen uitgekapt.)

In den muur een steen, waarop het wapen: R e a e 1 (een kruis vergezeld in het eerste en vierde kwartier van drie pijlen (2 en 1), en in het 2e en 3e van een hertekop.)

Ter gedagtenisse van de Hr. en Mr. Pieter ReaelJ. U. Dr. geboren tot Amstelredam op den XI februs. ao. MDCXXVIII geworden bailue deser stede Vlaerding en Vlaerdingerambagt op den XIV Novembr. ao. MDCL nadat hij het voorschreve ampt hadde bedient L jaren XI maenden XVI dagen gerust binnen deser stede Vlaerding op den XXX October CDDCCI. Denuo vivus beate resurget.

Op een bord van het kuipersgilde ziet men het wapen Oranj e Nassau en de wapens: 1. Vlaardingen; 2. op gras een blauwe lucht en daarvoor een bizon; 3. gevierendeeld: 1. op blauw drie merels (2 en 1), 2. op rood (?), 3. op rood(?), 4. op blauw drie visschen paalsgewijze geplaatst.

Br. Jan den Back deeke, Leendert Duin en Jan Polderman hoofd luiden 1726.

Op het bord van het metselaarsgilde: het wapen Oranje Nassau en de wapens: I. Vlaardingen; II. gevierendeeld: 1. op zwart drie zilveren eenden (2 en 1), 2. op zilver drie zwarte roskammen (2 en 1), 3. op zwart drie zilveren sterren (2 en 1) en daaronder (?) hartschild op rood (?); III. gedeeld : 1. op rood een zwarte rechterschuinbalk vergezeld van drie zilveren leeuwenkoppen (2 en 1), 2. gepaald van zeven stukken, zilver en zwart; IV. op rood drie zwarte hoorns beslagen van zilver.

Onderaan: door A. Bui te weg schoolmr. binnen dezer stad 1742. Daarboven een wapen: op goud drie zwarte meerlen (1 en* 2) en daaronder een zwart zwijn op een bruin bruggetje.

Onder het schild: J. D. Wit.

Sluiten