Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Voorburg.

In den muur is een zerk, waarop:

1. Hier leyt begraven Hendrik van Deventer medicinae doctor geboren in 's Gravenhage den 16 Maert 1651 gestorven tot Voorburg den 12 December 1724.

Pie memoriae Doet. Henrici van Deventer Societas Medicorum Neerlandiae hoe monumentum anno 1912 renovari curavit.

In den vloer:

2. Wapen afgekapt; helmteeken een vogel tusschen een vlucht. [Een] geest vol kundigheên een vijand van 't vooroordeel, [Wiejns mond en pen aan deugd en waarheid was tot voordeel, [die] nu bij 't hemelsch licht Gods wegen, naar zijn lust, [bejvrijd van dwaling kent, was KI e man, die hier rust. Ontslaapen 6 february 1780.

(D. Kleman was predikant te Voorburg van 1758—1776.)

3. Hier leyt begrave Bastyaentgen Gerretsdr. huisfrou van Jan Janz. Voorburch starf den 17 Juny ao. 1623.

4. Hier leit begrave Evert Hendrickz. schout tot Voerburch

en Kat , en hi starf dë XVIII August ao. XVc LXI bit

voer die ziel.

5. Hier leit begraven Tringie Jacopsdr. sterf den 1 Juny 1631 ende haer man Symon Jacops sterf den 9 Julyus 1631.

6. Boven een deur in den binnenmuur is een monument in kleuren, waarop een wapen, zijnde gevierendeeld: I. goud, II. en III. rood, IV. zilver; het schild gesteund door twee gouden liggende leeuwen. In memoria /

Viri nobilissimi/Senecae Ingerssen/ Baronis et domini / hereditarii Geltinge / Olim Cheribonererum societatis / Indiae orientalis / Hollandiae Administratoris / Obiit XXIX Decembris / MDCCLXXXVI.

Sluiten