Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorburg.

514

Una invicem altero alteri amore functi, quibus Antverpia natis originem facultates Haga exteris hospitiam liberos honores Voorburgum vivis delicias mortuus hoe pulveris

gremuliu (?) prebuit quae illos nullibi non comitata est colitus gratia et tibi haec legenti comes esto.

Ned. Herv. Kerk te Voorhout.

Deze kerk is eenige jaren geleden gerestaureerd en is thans keurig in orde. De zerken liggen alle voor den preekstoel. Men ziet er op:

1. Hier leyt begraven joncheer Ghijsbrecht van denBouchorstjanz. starf den 2 febervary ano. 1559 ende jonckvrou Cathrijna van der Bouchorst Florisd. sijn huysvrou starf den 26 febervary ano. 1539.

Joncvrou Maddalena van der Bouchorst Ghijsbrechtd. starf den XI Yuni 1616.

In het midden een wapen gedeeld: I. en II. een leeuw (Bouchorst); helmteeken een leeuw uit eene omheining komende. Voorts de kwartieren:

Bouchorst Bouchorst. (Bouchorst gedeeld met Schagen. een ankerkruis)

2. Hier leit begraven Bartelmees flipszoon ende starf den 22en October anno 1620.

(Een merk.) ;-v

3. Hier leyt begraven Jan Pietersz. de scout soon tot Voorhout en starf den 27 february anno 1649 was out 62 jaren.

4. Hier leyt begraven Wouter Pitersz. starf den lOen April anno 1631.

Sluiten