Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorhout.

515

5. Hier leyt begraven P i e t e r J a n s z. starf de 12 february 1606.

6. Hier leit begraven die eerbare en deuchtsame MariaEversdr. van 's Hertogenbosch la[etst] wed. van den E. Go. Welgel. David Reverset dienaar des godd. woorts te Walkenbuerch out 73 jaren starf de 6 Aug. 1622.

(Wapen: een grasveld, waaruit waaiervormig drie astervormige bloemen aan stelen komen.)

(D. Reverset was predikant te Valkenburg van 1619 —fin 1620.)

7. Het bovenste gedeelte van de zerk ligt onder het orgel Twee wapens: I. drie eenden (2 en 1); II. de bloemen van no. 6. Hier leit begraven de eerbare en deuchtsame AdrianaEvertsd.

van sHertogenbos sijn huisvrouwe out 72 jaren starf den 19 Mai 162 .

Ned. Herv. Kerk te Voorschoten.

De grafzerken zijn onder een planken vloer verborgen. Binnen, boven den ingang, leest men op een hardsteenen plaat: De herbouwing dezer kerk is te danken aan een gift van Mej. M. J. H. Kuys.

(Wapen: gedeeld: I. op blauw een groene populier op een grasgrond ; II. doorsneden : boven op goud twee aansluitende kepers naast elkaar, beneden op zilver drie gouden penningen ; helmteeken een zilveren, rood gebekte eendvogel; dekkleeden goud en rood.) (Maria Johanna Henriette Kuys 1811-1883 was de dochter van Dr. Arnoldus Philippus Kuys, med. dr. te Hoorn en Maria Bronkhuizen.)

Op het bord met de twaalf artikelen des geloofs ziet men de wapens van:

1. Willem Gerritsen van Toledo, baillu van Voorschoten. (Wapen: geblokt van goud en rood en een roode leeuw, overtapt door een blauwe toornooikraag over alles heen.)

2. Samuel Middelhoven, predikant van Voorscholen. (Wapen j doorsneden: boven op goud een roode leeuw, beneden op rood drie zilveren lelies en een blauwe dwarsbalk, beladen met drie groene boomen over de deelingslijn.)

(Vgl. De Navorscher II blz. 154 en III blz. 155.)

Sluiten