Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Warmond. 518

2. op rood een gouden keper, vergezeld boven van een zwarte hoorn des overvloeds, 3. op rood een gouden linkerschuinbalk, 4. op blauw drie roode leeuwen (2 en 1) en daaronder: A.J. van Geeme 1839.

De eerste steen gelegd door N. Osti predt-alhier den 11 den Mei 1873.

Voormalige Ned. Herv. Kerk te Warmond.

Deze is een ruïne, waarin en omheen een begraafplaats is aangelegd.

In het. voormalige schip der kerk liggen nog eenige oude grafzerken:

1. Het wapen Van Woude (drie ruiten, 2 en 1 ; gekroonde helm; helmteeken een klaverblad tusschen twee armen).

Daaromheen: Hier leyt begraven Jacob van Woude ende sterf int jaer 1398. Aan weerszijden twee kwartieren:

Duvenvoorde Valckenaer Mathenesse Van der Mij

(een rechterschuinbalk, beladen met drie plompebladeren).

Onderaan twee wapens in cirkels:

1. een dwarsbalk, vergezeld van drie wassenaars; helmteeken als hiervoor bij het wapen Van Woude.

2. een kruis; helmteeken een muur, waaruit te voorschijn komt het bovenlichaam van eene vrouw met loshangende haren; in iedere hand een veer.

Onderaan het wapen Van Wassenaer van Warmond gedeeld met Volckenaer nl.: I. doorsneden, boven drie wassenaars (2 en 1), beneden een dwarsbalk, vergezeld van drie wassenaars (2 en 1); II. de drie aangesloten ruiten paalsgewijze geplaatst; hartschild een kruis; helmteeken de hoed met de twee molenwieken.

Sluiten