Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Warmond.

519

Hieronder weder de vier kwartieren: Egmondt ; $

Foreest 1

Boetbergen Van der Heuy.

(Het wapen Van Boetbergen is: in een schildhoofd drie vogels naast elkaar; dat van Van der Heuy: twee berenklauwen omgekeerd, kepersgewijze geplaatst.)

(Vgl. Obreen: Het geslacht Van Wassenaer blz. 161; volgens Buchell was Jacob van Woude de eerste heer van Warmond; de overige kwartieren zijn van jacob baron van Wassenaer, heer van Warmond f 21 October 1658, begraven te Warmond.)

2. De wapens Van Mathenesse X Van Lockhorst en de kwartieren:

Mathenesse Lockhorst Bronckhorst Schoonhoven Onima Driebergen Poelgeest Nassau Hier leyt begraven Joncheer NicolaesvanMathenesse heer van Haserswoude ende Lochorst, ambachtsheer van Slijdrecht etz. ende sterf op ten XHIIen Juny anno 1617 ende vrou Geertruit van Lochorst sij'n huisvrou starf den XHIIen December int jaer ons Heeren 1630. (Het wapen Onima is een lelie. Schoonhoven: drie lelies met afgesneden voet. Driebergen: gevierendeeld: I. en IV. drie zuilen (2 en 1); II. en III. een gekroonde leeuw.

Nassau: gevierendeeld: I. en IV. een leeuw met blokjes; II. en III. een dwarsbalk.)

3. Over twee zerken:

Anna de Smidts. Dit graf moet ten eeuwigen dage gesloten blijven.

4. Hester Cornelia Gravinne de Rayneval obiit den 27 Septemb. 1747. Anna Elisabet Glimmer douarière gravinne de Ra ine val obiit den 25 October 1748.

Dit graf moet na mijn overlijden ten eeuwigen dage gesloten blijven en behoort aan Jean Gabriel Grave de Raineval.

5. Willem Boers obiit den 25 Decemb. 1710. Bastiaan Boers obiit den 24 Septemb. 1713.

Sluiten