Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Warmond.

520

6. Hier leyt begraven Huyg Jacobsen van Hemskerck is gesturven den 20 September int jaer 1667. Hier leyt begrve Jaepye Tijsses is gesturven den 28 Mey int jaer 1657.

7. Een monument met de wapens Van Leyden en de Thoms op twee zerken daarvoor.

Op een staanden marmeren steen: Ter nagedachtenis van den edelsten mensch en besten echtgenoot F red er ic Baron van Leyden heer van Warmond, Westbarendrecht enz. enz. geboren den XVIII febr. MDCCLXVIII overleden den XXV Nov. MDCCCXXI.

Vrede zij over zijne assche eere over zijne nagedachtenis.

Op zerken van den lateren tijd ziet men de namen: Sijthoff, Buys, Leemans, Cazaux van Staphorst, Van derWilk, Brakenburg van Backum (met wapens), Huber, v. Meeteren, van|Heekeren, Tegelaar, Tijken, Nederburgh, V. Someren Kooy, Van de Wetering, Rijke, v. Baerle, Krantz, Visséring, Bijleveld en:

8. Hier rust C. M. Oostendorp Verbrugge Kleinhoonte 1856.

9. A. A. Le Jeune geb. 10 Oct. 1783, gest. 24 Mei 1831 (?). P. F. J. Le Jeune geb. 8 Aug. 1823, overl. 12 Nov. 1865.

10. C. A. Pabst oud 64 jaren overleden den 1 December 1840 en zijne vrouw J. E. van Es oud 80 jaren overleden den 20 Maart 1861. Dit graf moet7 ten eeuwigen dage gesloten blijven.

11. A. Wolters 82 jaren obiit 18 Oct. 1835. A. J. van Geemen Wed. A. Wolters 75 jaren obiit 17 July 1839. Dit graf moet ten eeuwigen dage gesloten blijven. (Zij gaven blijkbaar het orgel aan de nieuwe kerk te Warmond.)

12. Sara Gezina Lemke geb. 25 September 1812 overl. 11 februari 1886.

13. A. van Eijk ao. 7 Apr. 1830. T. J. Bijleveld ao. 24Oct. 1837. A. C. A. van Eijk Bijleveld ao. 5 Oct. 1857. A. K. A. van Eijk Bijleveld geb. Vaillant overl. 11 Juny 1879.A.van Eijk Bijleveld overl. 13 Januari 1890. A. C. G. Bijleveld overl. 29 April 1909.

Sluiten