Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Warmond.

522

5. Het wapen Van Berlo en de kwartieren:

Berlo Wassenaer La Fontaine . Valkenaer

Berlo Mathenes Montoye Lockhorst Roy de Bers Renesse Litzeraedt Arkel Merode Boeckholtz Quadt Honsbroeck

Obiit ao. 1715. (Dit bord moet betreffen voornoemden Ferdinand Marie graaf van Berlo, die + 17 Maart 1715, te Warmond werd begraven; vgl. Obreen t.a.p. blz. 166; de linksche kwartieren zijn die zijner echtge. noote; de wapens zijn geplaatst zooals zij bij opstelling der kwartieren in de rij der acht kwartieren naast elkaar voorkomen.)

6. Het alliantiewapen: Van Wassenaer X Van Malsen en de kwartieren:

"~-"»M a 1 s e n Hargen Wijck Wijngaerde Blaesvelt Wijngaerde Bakelier Alkemade

Obiit ao. 1675. (Dit bord betrof Charlotte yan Malsen, 3e echtgenoote van Jacob baron van Wassenaer; vgl. Obreen t.a.p. blz. 161; het wapen Van Wijngaerden was gevierendeeld met Alkemade; hartschild Wassenaer.)

7. Het wapen Van Wassenaer en de kwartieren:

Wassenaer Valkenaer Mathenes Van der Mij

Egmond Boetbergen Foreest Van der Heuy

Obiit ao. 1658. (Dit bord betrof den sub no. 6 vermelden Jacob baron van

Wassenaer, die 21 October 1658 overleed; vgl. Obreen t.a.p. blz.

161 en den zerk sub no 1 hiervoor.)

8. Het wapen Van Duyvenvoorde en de kwartieren:

Duyvenvoorde Egmondt Mathenes Foreest. (Dit bord betrof Jan van Duvenvoorde, den admiraal van Warmond, die na 1609 overleed; vgl. Obreen t.a.p. blz. 158.)

Sluiten