Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wassenaar.

524

3. Als voren. Bidt voer Claes Jans baeliu en scout van Was- • senaer hier begrave anno dni. MCCCCLXXIH. Andree

(Wapen: Drie wassenaars, 2 en 1.)

Voor den ingang in den toren:

4. Hier leyt begraven Gerrit Janzoon v. Dijkxheul sterf den 11 Jannevari 1659.

Hier leyt begraven Maertge Willemsdochterdehuysvrou van Gerrit Janzoon Duynmeyer van Dijcksheul sterf den lesten desember 1637.

5. Hier leyt begrave Maertge Reyersdochter sterf den len October 163. out 95 jaren.

6. L>. G. C. T. W. C. Stakendijck, 1671. (dit graf komt toe)

7. H. F. V. B.

8. Hier leyt begraven Leuntge Wouters sterf den 16en Yuly 1643.

9. Twee gekruiste gaffels. D. G. C. T. Jan Schouten. (Dit opschrift komt 2 X voor.)

10. D. G. C. T. W. A. V. H. D.

11. Hier leyt begrave Maertgen'Reyers ende sterf den20en Juli 1632.

12. Den lesten October ao. 1638 leyt hier begrave Crijntge Cornelis de huysvrou van Cornelis Cornelisz. Int Weer.

(Wapen: drie hoorns, 2 en 1.)

13. Hier leyt begraven Jacob Heyndrickxz. van Tol sterf op den 7 Augusto 1633.

14. Hier leit begrave .. Pietersdochter vanjochim

inde ende sterf den 2 ... anno 1625.

Op een heerenbank ziet men het wapen Van Wassenaer met hartschild Wassenaer.

Sluiten