Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Wateringen.

Hier liggen de volgende zerken met opschrift. Vóór den preekstoel:

1. Hier leit begraven Albert Albertz. van Schoonhoven predicant tot Wateringe geweest 25 jaren starf den 9 Marty ano. 1597 out 80.

(Een merk en de letters K. en G.)

In de kerk:

2. H. K. B. 1791. (no. 50)

3. H. L. B. D. A. v. d. Berg 1777. (no. 116)

4. D. G. H. T van der Mark. (no. 167)

In het portaal Voor in de kerk:

5. D eerste teegel i. gl. dr. H. E. V. D. Kerkhof P~.,}. de

Roo en D. Val star K—s ao. 1790.

m

6. Hier leyt begraven Jannetgen HendrixvanRijn obit den 21 february ao. 1688.

7. D. Hr. J -J. A Douglas.

D M

8. Hier leit begraven Altgen Jansdr. sterf ao. 1595 die huisvrou van Jap. Tghuyten.

9. Hier leit begraven Jan Pietersz. van Hauwert met sijn huysvrouwe Annetgen Claesdr. starf ao. 1602.

10. H. L. B. Pieter Huybrechse P. S. sterf den 1 November 1650. (no. 204)

11. Grafste van Piter E11 i u s (?) Bi... ont en Gert Euwese Hogerdijck. (no. 191)

12. B. Maertgen Yensdr. W. v. A. V. H. starf 1634.

Sluiten