Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Westmaas.

529

VII. Op den voorgrond een man met ploeg en paard op zilver, in de verte ziet men een groene weide; dekkleeden groen en zilver.

Jan Boer schepen.

VIII. Op rood, men zou zeggen een zilveren slijpsteen, waarover heen drie gekruiste banden (mogelijk moet het een bom voorstellen); boven die figuur een riek faasgewijze geplaatst, de tanden naar. rechts; helmteeken een rood en zilveren vlucht; dekkleeden rood en zilver.

Pieter van der Bom schepen 1751.

3. Twee wapens: I. uitgesleten; II. op zilver een palmboom.

Johan Hendrik Wijnstok Petr. fil. predikant te Westmaas en Group en Johanna Palmboom sijne huysvrouw.

(Volgens J. W. Regt, De Hoeksche waard blz. 242, f hf in 1767 te Westmaas.)

Op een steen in den muur ziet men de kerk en daaronder: Jacob van Driel bouwmeester van dese kerckao. 1650.

Opeenanderen steen: „Heyltien va Malssen end. Anto-*" nius Groenewerf leggen aen dese kerck den eersten steen den 22 Maert ao. 1650." Daaronder in ruitvormig schild, op zilver drie zwarte klophamers schuinlinks geplaatst (2 en 1) en om het schild heen H. V. M.

Op het orgel twee wapens: I. als I op het venster no. 1; II. op blauw een keper, vergezeld van drie zilveren vliegende vogels.

Op zerken leest men:

1. Het wapen als VIII op venster no. 2.

Hier leyt begrave Jacop Pietersen van der Bomwasout 71 jaren en ontrent 30 weken ende is gestorven op den 22 Augustij anno 1652 op donderdach tsavons ontrent ten 8 ure.

2. Wapen: drie gekroonde valken (2 en 1); helmteeken een gekroonde valk tusschen een vlucht.

Hier

Jacob....

der-

ve

maess

34»

Sluiten